MSPRIMROSE

有關我們

 

MSPRIMROSE

我系Christy

由一名90後女生創立,由代理手工皂慢慢做多幾個品牌,十分感謝幫助過我們的朋友。好記得當初好辛苦自己一手一脚抬幾百件手工皂返屋企,雖然好重好重,但見到大家皮膚有改善真的很有滿足感。雖然創業艱難辛苦,亦曾經有沮喪,但感激一班當我是朋友的客人的呵護和支持。所有產品都經由本人親身試用,效果圖可在Instagram中查看。